gototopgototop
27.09.2021

Корисні посилання

Степанівський МНВК

 

Міністерство освіти і науки України

 

ІППО

 

КОСТЯНТИНІВСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Педагогічна преса

Останні коментарі

RSS
Печать PDF
+ 0
+ 0

Аналітична довідка

щодо діяльності Міжшкільного навчально-виробничого комбінату трудового навчання та професійної орієнтації учнів 8-11класів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів м.Костянтинівки

 

У 2016-2017 навчальному році робота інженерно-педагогічного колективу МНВК була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», Національної доктрини розвитку освіти, реалізацію державних, обласних та міських програм у галузі освіти та інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат здійснював свою діяльність відповідно до наступних установчих документів: статуту, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 20.02.2014 року № 6/42-798, колективного договору, річного плану роботи закладу, робочого навчального плану.

Річний план роботи за 2016-2017 навчальний рік спланований відповідно до основних напрямків діяльності педагогічного колективу Міжшкільного навчально-виробничого комбінату та містить в собі реалізацію заходів, спрямованих на вирішення поставлених пріоритетних завдань, які випливали з аналітичної частини плану минулого року, а саме: «Узагальнення діяльності педагогічного колективу щодо потреби в постійному наданні якісних освітніх послуг, підвищенні рівня знань як основної умови формування гармонійної конкурентоспроможної особистості».

Педагогічний колектив комбінату має висококваліфіковані інженерно-педагогічні кадри.

Проаналізовано кількісний склад кваліфікаційних категорій за 2016 – 2017 навчальний рік, який свідчить про достатній рівень педагогічної майстерності вчителів:

Профіль педагогів

спеціаліст

2 категорія

1 категорія

Вища категорія

Педагогічні звання

Секретар керівника

 

1

 

 

 

Водій автотранспортних засобів «В»

 

 

 

1

1

Водій автотранспортних засобів «В»,«С1»,«С»

 

 

 

2

1

Оператор КН

 

 

1

 

 

Штукатур

1

 

 

 

 

Кухар

 

 

1

 

 

Швачка

 

 

 

1

 

Продавець

 

 

 

1

 

 

«Спеціаліст вищої категорії» - 5 осіб, що складає 56 %

«Спеціаліст першої категорії» - 2 особи, що складає 22 %

«Спеціаліст другої категорії» - 1 особа, що складає 11 %

«Спеціаліст» - 1 особа, що складає 11 %

Педагогічні працівники мають педагогічні звання:

«учитель-методист» - 1, що становить 11 % від загальної кількості педагогів,

Проаналізовано кількісний склад кваліфікаційних категорій майстрів виробничого навчання:

Профіль майстрів

ІХ розряд

Х розряд

ХІ розряд

майстер виробничого навчання

-

1

3

Майстер Х розряду – 1 особа, що складає 25 %

Майстер ХІ розряду – 3 особи, що складає 75 %

Проаналізована кількість інженерно-педагогічного колективу за віком:

До 30 років - 4

30 – 45 років – 2

45 – 55 років – 4

55 – 60 років – 1

Більше 60 років – 4

У 2016 – 2017 навчальному році атестована на кваліфікаційну категорію “Спеціаліст другої категорії” вчитель трудового навчання Поплавська Яна Анатоліївна, та підтвердив одинадцятий тарифікаційний розряд майстер виробничого навчання Гламаздін Сергій Васильович.

Інженерно-педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі.

У 2016-2017 навчальному році в Міжшкільному навчально-виробничому комбінаті навчалися учні 10-11 класів у кількості 464 осіб. Із них:

10 клас – 173 учнів (ЗШ № 4, 5, 9, 15, 16)

11 клас – 244 учнів (ЗШ № 1, 3, 4, 5, 9, 15, 16, НВК)

11 клас (субота) – 47 учнів (ЗШ № 3, 4, 5, 6, 13, 15, 16, НВК, НВК «Ліцей», НВК “Гімназія”)

Згідно з наказом по Костянтинівському Міжшкільному навчально-виробничому комбінату від 03.04.2016 №40 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної кваліфікаційної атестації в МНВК в 2016-2017 навчальному році», було визначено та проведено державну кваліфікаційну атестацію в 11-класах у групах: «Швачка-Кравець», «Продавець продовольчих товарів», «Кухар», «Оператор комп'ютерного набору», «Водій автотранспортних засобів категорії «ВС1С»», «Штукатур», «Секретар керівника». Результати наступні:

 

 

Спеціальність

Клас

Всього учнів

Складало учнів

%

Рівні навчальних досягнень учнів

Учитель

1 рівень

2 рівень

3 рівень

4 рівень

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

1

Кравець

11

13

13

100

 

 

 

 

1

7

12

93

Леонова В.І.

2

Продавець Прод. товарів

11

5

5

100

 

 

 

 

1

20

4

80

Шапран Н.Ф.

3

Кухар

11

36

36

100

 

 

 

 

1

3

35

97

Панькова Т.І.

4

Оператор КН

11

11

11

100

 

 

 

 

 

 

11

100

Поплавський В.І.

5

Водій автотранспортних засобів категорії “ВС”

11

35

35

100

 

 

 

 

17

48

18

52

Хроміхін А.І.

6

Штукатур

11

13

13

100

 

 

 

 

2

15

11

85

Каракуц Ю.Д.

7

Секретар керівника

11

18

18

100

 

 

 

 

 

 

18

100

Поплавська Я.А.

 

Педагогічний колектив комбінату, маючи кваліфікований педагогічний склад, домігся в цьому навчальному році високих результатів державної кваліфікаційної атестації учнів 11-х класів. Державну кваліфікаційну атестацію складали 131 учень шкіл міста (№1, 3, 4, 5, 9, 13, 15, 16, НВК, НВК “Гімназія”).

З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці в Міжшкільному навчально-виробничому комбінаті після закінчення професійної підготовки 131 учень отримав свідоцтва про присвоєння робочої професії. За 2016 – 2017 навчальний рік отримало свідоцтв про професійну підготовку за спеціальністю:

  • Секретар керівника - 18 (14 % від загальної кількості учнів 11 класів)

  • Водій автотранспортних засобів категорії «В», «С1», «С» - 35 (27 % від загальної кількості учнів 11 класів)

  • Оператор КН — 11 (8 % від загальної кількості учнів 11 класів)

  • Штукатур — 13 (10 % від загальної кількості учнів 11 класів)

  • Кухар — 36 (27 % від загальної кількості учнів 11 класів)

  • Кравець — 13 (10 % від загальної кількості учнів 11 класів)

  • Продавець — 5 (4 % від загальної кількості учнів 11 класів)

Усі учні закладу, крім звільнених з поважних причин, були допущені до проходження літньої навчально-виробничої практики.

На виконання навчальної програми з професійної підготовки в Міжшкільному навчально-виробничому комбінаті м.Костянтинівка виконується виробниче навчання та виробнича практика учнів 10-х класів загальноосвітніх шкіл міста. Станом на 29.05.2017р. усі учні охоплені трудовою та професійною діяльністю. З 102 учнів навчаються та працюють на виробництві та в школах міста 70 учнів, в МНВК - 32 учня. Укладені договори з підприємствами, призначені, наказом по підприємству, відповідальні за дотримання ТБ та ОП підлітків. Практику в повному обсязі пройшли всі учні.

Аналізуючи методичну роботу за 2016-2017 навчальний рік, слід зазначити, що вона була спланована і проводилась методично грамотно. Педагогічний колектив і надалі працює над проблемою «Корекція навчально-виховного процесу шляхом продовження впровадження компетентнісного підходу до навчання та виховання на основі інноваційних педагогічних технологій».

Для реалізації цієї проблеми були визначені основні напрямки роботи методичної комісії. Свою діяльність вчителі продовжували спрямовувати на пошук наукових новинок, модернізацію форм, методів та засобів навчання і виховання дітей, а також на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

Основними формами методичної роботи з працівниками у 2016 – 2017 навчальному році було наступне: педагогічна рада, методичні оперативні наради; методична комісія вчителів, предметні профільні тижні, науково-практичні семінари, самоосвіта тощо.

Протягом навчального року здійснювалась контрольно-аналітична діяльність за навчально-виховним процесом: адміністрацією МНВК відвідано 81 урок учителів-предметників, проведено індивідуальні консультації з учителями, перевірено календарно-тематичне планування, вибірково – поурочні плани, робочі та контрольні зошити учнів, систематично перевірялись класні журнали, вивчено стан викладання предметів “Кухар”, “Оператор КН”, “Штукатур”. Питання, хід та результати контрольно-аналітичної діяльності систематично обговорювались на нарадах при директорові, засіданнях МК, наслідки узагальнені в протоколах та наказах по МНВК.

Здійснювалась робота з пропаганди здорового способу життя, формування в учнів відповідального ставлення до свого здоров’я. Проводилася спільна робота з Костянтинівським центром соціальних служб. Цікавими та повчальними були зустрічі з дитячим гінекологом - Соколовою Л.Г. з теми: “Здоровий спосіб життя підлітка”. Було організовано зустріч з заступником військового комісаріату м.Костянтинівка, де діти ознайомились з напрямками військових спеціальностей та традицій святкування дня захисника України; Проведено зустріч з Інспектором Бахмутського ВП старшим лейтенантом Івановим І.І. на тему “Бесіда щодо правил дорожнього руху” та Домославським С.І. щодо правил поведінки на залізничних шляхах. Проведена лекція представника ДОБФ «Оберіг» присвячена Дню толерантності до людей із СНІДом та пропаганді здорового способу життя; 2 грудня 2016 р. було організовано зустріч в рамках національно патріотичного виховання з учнями МНВК з волонтером Шевченко Н.С. яка продемонструвала фільм “Спадок нації”, зустріч із завідувачем НКП м.Костянтинівка Козаком О.С. за темою “Вбивчі предмети”. Проведено години спілкування на тему «Права та обов’язки подружжя» (Робітники Костянтинівського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції).

Протягом 2016-2017 навчального року в медичний кабінет зверталось 184 учні. З ОРВІ — 62 учня (33,7%), ВСД — 18 учнів (9,8%), з іншими хворобами — 104 учнів (56,5%). Медичний кабінет забезпечений достатньою кількістю ліків для надання першої медичної допомоги. У кожній майстерні, цеху та в чергового по школі є аптечки першої медичної долікарської допомоги.

Відповідно до річного плану роботи комбінату протягом І та ІІ семестру проводились загальношкільні виховні заходи. Найбільш яскравим було свято “МНВК має талант”, “Новий рік”, “Нумо хлопці”, “Масляна” та інше.

З метою виховання ціннісного ставлення до суспільства і держави, почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови класними керівниками були проведені виховні заходи присвячені до Дня захисника України, Дню Соборності України, пам’яті Героїв Крут, до Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги тощо.

З метою виховання патріотичних почуттів, бажання стати на захист рідної держави, з нагоди Дня памʼяті та примирення була організована та проведена зустріч з учасниками АТО.

Усі вчителі Міжшкільного навчально-виробничого комбінату проводять бесіди з правил дорожнього руху, пожежної безпеки, у разі надзвичайних ситуацій, нещасних випадків у побуті, перед канікулами тощо. Під час занять використовують різноманітну наочність, проводять практичні заняття, під час яких учні закріплюють отримані знання, учні групи “Водій автотранспортних засобів” навчаються надавати першу допомогу у разі виникнення травм. Педагоги проводять виховні години за єдиною тематикою з питань безпеки життєдіяльності з відповідними записами в класних журналах. З учнями, які були відсутні під час занять, обовязково проводяться індивідуальні бесіди. Напередодні осінніх та зимових, весняних канікул у закладі проводяться комплексні бесіди з усіх видів дитячого травматизму.

Учителі ведуть журнали первинного, позапланового, цільового інструктажу з безпеки життєдіяльності учнів.

У класах, цехах оформлені куточки з безпеки життєдіяльності з номерами інструкцій, узгоджених директором.

Забезпечення здорових та безпечних умов праці в закладі покладається на адміністрацію.

З учнями закладу перед та після канікул, перед виконанням завдань лабораторної або практичної роботи проводився інструктаж і фіксувався у відповідних журналах. Обов’язковим є проведення профілактичних бесід щодо запобігання дитячого травматизму.

Питання щодо запобігання травматизму розглядалось на педагогічних нарадах (пр. №5 від 20.05.2015р). Видано наступне: наказ №108 від 29.08.2016 “Про організацію роботи з безпеки життєдіяльності учнів у 2016-2017 навчальному році в Міжшкільному навчально-виробничому комбінаті”, №109 від 29.08.2016 “Про організацію роботи з охорони праці в Міжшкільному навчально-виробничому комбінаті в 2016-2017 навчальному році”, №112 від 30.08.2016 “Про заходи щодо покращення протипожежної безпеки навчальних кабінетів, майстерень та цехів МНВК”, № 114 від 30.08.2016 “Про організацію роботи з з профілактики всіх видів травматизму в Міжшкільному навчально-виробничому комбінаті в 2016-2017 навчальному році”, №121 від 31.08. 2016 “Про заборону тютюнопаління в МНВК”, №137 від 06.09.2016 “Про проведення профілактичних заходів “Увага! Діти на дорозі!”, №145 від 13.09.2016 “Про вжиття заходів щодо попередження випадків проявів депресивного стану, суїцидальної поведінки школярів та профілактики навмисних самоушкоджень” , №146 від 15.09.2016 “Про посилення профілактики травматизму в МНВК”, №166 від 27.10.2016 “Про посилення роботи щодо попередження суїцидальної поведінки дітей”, №169 від 28.10.2016 “Про затвердження Положення про систему управління охороною праці МНВК, Положення про навчання та перевірку знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності та введення в дію інструкцій з охорони праці для працівників МНВК”, №179 від 28.11.2016 “Про вдосконалення роботи щодо попередження насильства та жорстокого поводження серед дітей та учнів”, №180 від 28.11.2016 “Про стан травматизму учасників навчально-виховного процесу та поліпшення умов, безпеки праці і навчання в МНВК”, №183 від 02.12.2016 “Про стан роботи МНВК з профілактики ВІЛ/СНІДу”, № 187 від 05.12.2016 “Про запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та аварій”, №194 від 13.12.2016 “Про дотримання пожежної та техногенної безпеки в МНВК та призначення осіб, відповідальних за пожежну безпеку приміщень, території, обладнання тощо у 2016/2017 н.р.”, №1 від 03.01.2017 “Про створення комісії з перевірки стану протипожежної безпеки”, №2 від 04.01.2017 “Про стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в МНВК за І семестр 2016 — 2017 н. р.”, “6 від 10.01.2017 “Про запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та аварій в МНВК”, №7 від 11.01.2017 “Про результати перевірки стану протипожежної безпеки в МНВК”, №10 від 17.01.2017 “Про забезпечення належного стану техногенної безпеки в МНВК”, №11 “Про запобігання виникненню надзвичайних ситуацій під час ожеледиці та відлиг”, №30 від 10.03.2017 “Про підготовку і проведення дня Цивільного Захисту (ЦЗ)”, № 35 від 27.03.2017 “Про результат проведення Тижня Цивільного Захисту (ЦЗ)”, № 41 від 07.04.2017 “Про організацію та проведення у 2017 році в МНВК Дня охорони праці”, №52 від 11.05.2017 “Про упередження надзвичайних ситуацій в МНВК”, №53 від 12.05.2017 “Про посилення заходів безпеки в МНВК”, №55 від 16.05.2017 “Про проведення Місячника профілактично-роз`яснювальної роботи щодо профілактики невиробничого травматизму на залізничному транспорті в МНВК”.

Співпраця з організаціями з економічного, правового, соціального і духовного виховання та розвитку учнів дає можливість випускникам навчально-виробничого комбінату стати більш грамотними, ерудованими у всіх сферах виробництва і життєдіяльності, а значить і бути більш захищеними і соціально грамотними на порозі свого самостійного життя. Були укладені договори спільної роботи з професійної орієнтації старшокласників навчального закладу з Донецьким національним університетом, Бібліотекою імені М.Горького, Професійними ліцеями міста, Костянтинівським центром зайнятості, Донбаським державним педагогічним університетом Технологічного факультету, Костянтинівським медичним училищем.

На базі Міжшкільного навчально-виробничого комбінату цими закладами оформлені профорієнтаційні стенди. Протягом навчального року проводились зустрічі з науково-педагогічними спеціалістами ВНЗ, проводились «Дні відкритих дверей».

За результатами аналізу роботи колективу МНВК за попередній навчальний рік, враховуючи потреби учасників навчально-виховного процесу, керуючись нормативною базою та вимогами розвитку сучасної освіти, поставлено наступні завдання на 2017-2018 навчальний рік:

1. Створювати належні умови для адаптації до навчання учнів 9-х класів в Міжшкільному навчально-виробничому комбінаті;

2. Продовжити впроваджувати допрофільну підготовку та профільне навчання в закладі, де передбачити психолого-педагогічне діагностування учнів, рекомендації психолога.

 

3. Здійснювати заходи щодо спільної роботи з професійної орієнтації старшокласників навчального закладу з різними організаціями, установами тощо.

Интересная статья? Поделись ей с другими:

Комментарии   

 
0 #13 fiencelic 22.09.2021 04:34
buyzithromaxinf.com/ - prochlorperazin e best price
 
 
0 #12 Poerceize 21.09.2021 00:47
Zithromax
 
 
0 #11 chailky 21.09.2021 00:38
buy hcq
 
 
0 #10 chailky 20.09.2021 08:12
hydroxychloroqu ine price walgreens
 
 
0 #9 jashsmege 20.09.2021 07:53
Lasix
 
 
0 #8 batobby 20.09.2021 06:59
buylasixshop.com/ - furosemide uses
 
 
0 #7 fiencelic 16.09.2021 00:03
buyzithromaxinf.com/ - zithromax for chlamydia
 
 
0 #6 larbugs 15.09.2021 23:51
 
 
0 #5 orietly 13.09.2021 09:00
oral ivermectin
 
 
0 #4 orietly 13.09.2021 08:48
price for ivermectin tablets
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Наша кнопка

104x47 Код
Межшкольный учебно-производственный комбинат г. Константиновка

Опитування

Яка спеціальність Вам подобається?
 

Хто в мережі

Сейчас на сайте:
  • 24 гостей
Новые пользователи:
  • Виталий
  • Сергей